Pridať do porovnania
Atrakcia
Areál Divoká Voda
Vodné dielo, 850 09 Čunovo
78%
Dobré
Hodnotenie komisie
6 b. / 10
so strednými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Divoká voda, s.r.o.; IČO: 35828170
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Pavol Ondriš; Ing. Juraj Ondriš
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,52 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 5 => body: 0,97 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 723 € => body: 0,55 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Slovenská republika
15,52 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie