Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Maxim***
Bratislavská 52, 900 21 Svätý Jur
54%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
2 b. / 10
neodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané obrovské kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
MAXIM 2001, s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Klaudia Kollár (27%); Martin Kollár (63%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,8 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 16 => body: 5/10
priemerný nenulový dlh: 5 224 € => body: 3/10
výsledný bodový zisk: 0.8 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
MAXIM 2001,s.r.o.; IČO: 35797118
Klaudia Kollár
10,8 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie