Pridať do porovnania
Lyžovanie
Skicentrum Dačov Lom - Lomník
991 35 Dačov Lom
54%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
6 b. / 10
so strednými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
I. DRUŽSTEVNÁ, družstvo; IČO: 36023604
Konečný vlastník
2 b. / 3
čiastočne, neúplné alebo na vyžiadanie
Daniel Krátky
Účtovná závierka
netýka sa zariadenia
Dlhy a nedoplatky
1,71 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 1 => body: 0,99 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 89 € => body: 0,71 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
I. DRUŽSTEVNÁ, družstvo
Daniel Krátky
9,71 b. / 18
Spolu
Najhoršie
Najlepšie