Pridať do porovnania
Kúpele
Kúpele Trenčianske Teplice
Tomáša Garrigue Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice
52%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
2 b. / 10
neodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané obrovské kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.; IČO: 34129316
Konečný vlastník
2 b. / 3
čiastočne, neúplné alebo na vyžiadanie
Martin Kollár; Klaudia Kollár
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,33 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 6 => body: 0,95 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 7308 € => body: 0,39 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Kúpele Trenčianske Teplice a.s.
Martin Kollár, Klaudia Kollár
10,33 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie