Pridať do porovnania
Hotel
Hotel ViOn***
Továrenská 2108/64; 953 01 Zlaté Moravce
90%
Výborné
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
ViOn, a.s.; IČO: 36526185
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Viliam Ondrejka (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 0 => body: 1 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: bez dlhu => body: 1 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
SANN s.r.o.; IČO: 31590900
Štefan Sarka; Marek Sarka; Ing. Iveta Madolová
18 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie