Pridať do porovnania
Akvapark
Aquatermal Strehová
Hlavná 320, 991 02 Dolná Strehová
77%
Dobré
Hodnotenie komisie
6 b. / 10
so strednými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Termal DS, s.r.o.; IČO: 35973625
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Obec Dolná Strehová (34%); JUDr. Rastislav Urbáni LL.M., PhD. (29,27%); Ing. Bohumil Glezg (16,5%); Ing. Peter Glezg (16,5%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,31 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 3 => body: 0,97 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 8652 € => body: 0,34 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Termal DS, s.r.o.
Obec Dolná Strehová (34%); JUDr. Rastislav Urbáni LL.M., PhD. (29,27%); Ing. Bohumil Glezg (16,5%); Ing. Peter Glezg (16,5%); Marian Vozár
15,31 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie