Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Krpáčovo**
Krpáčovo 471, 976 98 Horná Lehota
86%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
TATRA-KOV s.r.o.; IČO: 47024801
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Rastislav Rudnay (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,15 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 71 => body: 0,59 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 471 € => body: 0,56 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
TATRA-KOV s.r.o.; IČO: 47024801
Rastislav Rudnay
17,15 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie