Pridať do porovnania
Akvapark
Thermal park Vrbov
Vrbov 299, 059 72 Vrbov
98%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
SALMOTHERM- invest, s.r.o.; IČO: 36660639
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Peter Múdry; MVDr Ladislav Hužík ; Ing. Roman Olekšák; Pavol Hyclák; Ing. Sylvia Hrušková, Ing. Pavol Múdry, Ing. Jirí Hruška, Ing. Helena Mozdenová, Pavol Hurčala
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,58 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 8 => body: 0,86 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 30 € => body: 0,72 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
SALMOTHERM- invest, s.r.o.
19,58 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie