Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Clavis***
Jókaiho 124, 984 01 Lučenec
94%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
2 b. / 3
čiastočne, na vyžiadanie
JAKOMAT s.r.o.; IČO: 31602274
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Jaroslav Tóth (33,33%); Miroslav Tóth (33,33%) ; Roman Tóth (33,33%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,82 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 1 => body: 0,99 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 15 € => body: 0,82 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
BKS-Leasing s.r.o.; IČO: 31644333; JAKOMAT s.r.o.; IČO: 31602274
18,82 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie