Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Raj
Dobšinská Maša 73, 049 73 Dedinky
65%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
JoMarket s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Csaba Pollák (100%)
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
0 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 61 => body: 0/10
priemerný nenulový dlh: 111 420 € => body: 0/10
výsledný bodový zisk: 0 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Wabnitz Magdaléna; Tradičné družstvo, 52945715
13 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie