Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Squash Centrum***
Necpalská cesta č. 16, 971 01 Prievidza
64%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Vladimír Švejda Spektrum; IČO: 14259575
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Vladimír Švejda (100%)
Účtovná závierka
netýka sa zariadenia
Dlhy a nedoplatky
1,46 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 4 => body: 0,94 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 800 € => body: 0,52 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Švejda Vladimír
11,46 b. / 18
Spolu
Najhoršie
Najlepšie