Pridať do porovnania
Akvapark
AquaCity Poprad
Športová 1397/1, 058 01 Poprad
84%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
AQUAPARK Poprad, s.r.o.; IČO: 36482609
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Jan Telensky (85%); Mesto Poprad (15%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,78 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 124 => body: 0,5 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 32603 € => body: 0,28 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
AQUAPARK Poprad, s.r.o.
Jan Telensky
16,78 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie