Pridať do porovnania
Hotel
Eco Hotel & Camping LEO
Viničná 62/4, 962 71 Dudince
42%
Problémové
Hodnotenie komisie
2 b. / 10
neodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané obrovské kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
Infoland s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Mgr. Ruslan Prysiazhnyi (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,3 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 3 => body: 8/10
priemerný nenulový dlh: 457 € => body: 5/10
výsledný bodový zisk: 1.3 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Prysiazhnyi Ruslan
8,3 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie