Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Ring***
Orechová Potôň 805, 930 02 Orechová Potôň
80%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
6 b. / 10
so strednými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
MEDANO, s.r.o.; IČO: 46884408
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Ján Kudrík
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 0 => body: 1 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: bez dlhu => body: 1 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Výcvikové zariadenie pre vodičov, s.r.o. a iné
Rudolf Hrubý, Ladislav Czóka, Pavel Čulík
16 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie