Pridať do porovnania
Hotel + Kongres
Hotel Impozant****
Valčianska dolina 205 Valča, 038 35 Valča
76%
Dobré
Hodnotenie komisie
6 b. / 10
so strednými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Impozant, s.r.o.; IČO: 44511612
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Zuzana Kubincová
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,21 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 44 => body: 0,82 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 7607 € => body: 0,4 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Hotel IMPOZANT, s.r.o.; IČO: 47713640
Barbora Kubincová Zemanová a Ing. Jozef Kubinec
15,21 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie