Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Hubert****
Pod Poliankou 302, 059 42 Gerlachov
67%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
HUBERTUS, s.r.o.; IČO: 31734979
Konečný vlastník
2 b. / 3
čiastočne, neúplné alebo na vyžiadanie
Ing. Zoltán Berghauer st. (51,17%); Ing. Zoltán Berghauer ml. (1,53%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,48 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 15 => body: 0,91 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 710 € => body: 0,57 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
HUBERTUS, s.r.o.; IČO: 31734979
Ing. Zoltán Berghauer st. (51,17%); Ing. Zoltán Berghauer ml. (1,53%)
13,48 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie