Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Agátka****
Pezinská 901/5, 900 25 Chorvátsky Grob-Čierna Voda
82%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Kamila, a.s.; IČO: 35809744
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Dušan Lubas
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,39 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 317 => body: 0,06 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 14627 € => body: 0,33 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Kamila a.s.; IČO: 35809744
16,39 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie