Pridať do porovnania
Akvapark
Termálne kúpalisko Sliač
962 31 Sliač - kúpele
94%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Kúpele Sliač, a.s.; IČO: 31642438
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Slovenská republika - VŠZP, a.s.; MH Manažment, a.s.
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,71 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 127 => body: 0,48 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 65404 € => body: 0,23 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Kúpele Sliač, a.s.
Slovenská republika
18,71 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie