Pridať do porovnania
Akvapark
Plaza Beach Resort
Kutuzovova 4, 080 05 Prešov
100%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
OZEX s.r.o. Prešov; IČO: 31652239
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Ján Michrina; Ing. Milka Michrinová
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 0 => body: 1 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 0 € => body: 1 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
OZEX s.r.o. Prešov
20 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie