Pridať do porovnania
Akvapark
Aquapark Meander Oravice
Oravice 109, 027 44 Tvrdošín
95%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Meander invest, s.r.o.; IČO: 44820313
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Juraj Choma
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,92 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 64 => body: 0,55 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 5679 € => body: 0,37 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Urbárski spolumajitelia pozemkového spoločenstva
18,92 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie