Pridať do porovnania
Akvapark
Termálne kúpalisko Veronika
Bystrická 57, 015 01 Rajec
82%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
EMIT, spol. s.r.o.; IČO: 00647811
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Anna Gašparovičová
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,47 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 13 => body: 0,93 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 1089 € => body: 0,54 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
EMIT, spol. s.r.o.
16,47 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie