Pridať do porovnania
Blue Bell Hotel***
Paulínyho 156/14, 811 02 Bratislava
81%
veľmi dobrý hotel
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri hoteli alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
SENGER & Partners s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Tibor Šeliga (50%); Michal Čuboň (50%)
Účtovná závierka
netýka sa hotela
Dlhy a nedoplatky
bodovanie vzniká výpočtom
Majiteľ budovy
nebodované kritérium
Sprint - Press spol s r.o.; IČO: 31330690
Mezinárodní organizace novinářů
13 b. / 16
Spolu
Najhoršie
Najlepšie