Pridať do porovnania
BNC Hotel Bratislava***
Turbínová 3528/1, 831 04 Nové Mesto
81%
veľmi dobrý hotel
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri hoteli alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
THERMPRES, s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Ivica Urbanová (50%); Ing. Ľubomír Želiezka (50%)
Účtovná závierka
netýka sa hotela
Dlhy a nedoplatky
bodovanie vzniká výpočtom
Majiteľ budovy
nebodované kritérium
PRESPOR spol. s r.o.; IČO: 31340326
Ing. Pavol Kečkéš
13 b. / 16
Spolu
Najhoršie
Najlepšie