Pridať do porovnania
Grand Hotel River Park*****
Dvořákovo nábrežie 6, 811 02 Bratislava
50%
neuspokojivý hotel
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, s hotelom alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, na stránke hotela
Best Hotel Properties, a.s., IČO: 35740701
Konečný vlastník
0 b. / 3
nie, vôbec sme nezistili
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
bodovanie vzniká výpočtom
Majiteľ budovy
nebodované kritérium
River Park Base, s.r.o.; IČO: 36806901
9 b. / 18
Spolu
Najhoršie
Najlepšie