Pridať do porovnania
Apart Hotel Virgo****
Panenská 5, 811 03 Bratislava
81%
veľmi dobrý hotel
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri hoteli alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
SENGER & Partners s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Tibor Šeliga (50%); Michal Čuboň (50%)
Účtovná závierka
netýka sa hotela
Dlhy a nedoplatky
bodovanie vzniká výpočtom
Majiteľ budovy
nebodované kritérium
AMALCA DEVELOPMENT a.s.; IČO: 46498184
13 b. / 16
Spolu
Najhoršie
Najlepšie