Pridať do porovnania
Art Hotel William****
Laurinská 17, 811 01 Bratislava
70%
dobrý hotel
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, s hotelom alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, na stránke hotela
RC Slovakia, s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Patrik Rejko (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy
nebodované kritérium
Devel Passage s.r.o.; IČO: 43853765
Ing. Ivan Jakabovič; Ing. Jozef Tkáč
14 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie