Pridať do porovnania
Arcadia Boutique Hotel****
Františkánska 424/3, 811 01 Staré Mesto
90%
výborný hotel
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, s hotelom či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, na stránke hotela
Hotel Arcadia, s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Roman Fečík (90%); Mgr. Karin Fečíková (10%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy
nebodované kritérium
Z8 Capital Partners, s.r.o.; IČO: 35964944
Ing. Roman Fečík; Mgr. Karin Fečíková
18 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie