Pridať do porovnania
AC Hotel Marriott Bratislava Old Town****
Vysoká 2/A, 811 06 Bratislava
85%
veľmi dobrý hotel
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri hoteli alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
Legendhotels Slovakia, s.r.o.; IČO: 52080790
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Tauri Sumberg; Tarmo Sumberg
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy
nebodované kritérium
SIAG Hotel Bratislava, s.r.o.; IČO: 43869734
17 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie