Pridať do porovnania
Golf
RED OAK Golf Club
Golfová 1, 951 41 Lužianky
37%
Problémové
Hodnotenie komisie
2 b. / 10
neodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané obrovské kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
RED OAK Golf Club, o. z.; IČO: 42372267
Konečný vlastník
0 b. / 3
nie, vôbec sme nezistili
Účtovná závierka
netýka sa zariadenia
Dlhy a nedoplatky
1,59 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 10 => body: 0,9 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 84 € => body: 0,69 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
6,59 b. / 18
Spolu
Najhoršie
Najlepšie