Pridať do porovnania
Golf
Golf club Bojnice
Priehon 769, 972 05 Sebedražie
81%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Golfový Klub Bojnice o. z.; IČO: 50733346
Konečný vlastník
0 b. / 3
nie, vôbec sme nezistili
Účtovná závierka
netýka sa zariadenia
Dlhy a nedoplatky
1,65 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 1 => body: 0,99 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 190 € => body: 0,65 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Adámiková Anna a ďalší
14,65 b. / 18
Spolu
Najhoršie
Najlepšie