Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Viktor***
Kremnická 2009/26, 851 01 Petržalka
67%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
VIKTOR s.r.o.; IČO: 46413804
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Valér Ferko (100%)
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
0,46 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 100 => body: 0,24 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 27075 € => body: 0,22 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Podstavková Ivona PaedDr.
13,46 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie