Pridať do porovnania
Hotel
7Days B&B***
Panenská 32, 811 03 Bratislava
81%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
SENGER & Partners s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Tibor Šeliga (50%); Michal Čuboň (50%)
Účtovná závierka
netýka sa zariadenia
Dlhy a nedoplatky
bodovanie vzniká výpočtom
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
AQUA THERM INVEST, a.s.; IČO: 43812791
Ing. Vladimír Klocok
13 b. / 16
Spolu
Najhoršie
Najlepšie