Pridať do porovnania
Hotel
Aplend City Hotel Perugia***
Zelená 5, 811 01 Bratislava
87%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
APLEND CITY s.r.o.; IČO: 50369229
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Igor Harabin (40%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,34 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 15 => body: 0,89 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 2095 € => body: 0,45 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
ROJAX GASTRO, spol.s r.o.; IČO: 35720654
Katarína Hajdinová, Barbara Výlupková
17,34 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie