Pridať do porovnania
Hotel
Art Hotel William****
Laurinská 17, 811 01 Bratislava
69%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
RC Slovakia, s.r.o.; IČO: 35870362
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Patrik Rejko (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,73 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 1 => body: 0,98 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 18 € => body: 0,75 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Devel Passage s.r.o.; IČO: 43853765
Ing. Ivan Jakabovič; Ing. Jozef Tkáč
13,73 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie