Pridať do porovnania
Hotel
Hotel 21***
Nerudova 8, 821 04 Bratislava
32%
Problémové
Hodnotenie komisie
0 b. / 10
vôbec nepodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané najväčšie kauzy podnikateľov, ktoré sme na Slovensku zaznamenali
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
ŠPORTHOTEL TRNÁVKA, spol. s r.o.; IČO: 36609111
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Mgr. Petra Leško; JUDr. Juraj Almáši; PharmDr. Karin Almášiová
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,43 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 8 => body: 0,93 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 1282 € => body: 0,5 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava - Trnávka; IČO: 31745628
6,43 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie