Pridať do porovnania
Hotel
Apollo Hotel****
Dulovo námestie 1, 821 08 Ružinov
96%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
MAC - GASTRO s.r.o.; IČO: 31320589
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Doc.Ing. Miroslav Majtán CSc. (14,07%); Ing. Dagmar Masárová (50%); Jozef Grančíč (35,93%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,28 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 4 => body: 0,97 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 17411 € => body: 0,31 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
MAC GASTRO spol. s r.o.; IČO: 31320589
Doc.Ing. Miroslav Majtán CSc.; Ing. Dagmar Masárová; Jozef Grančíč
19,28 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie