Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Eminent***
Hlavná 8/19, 900 31 Stupava
68%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
EMINENT, s.r.o.; IČO: 31445551
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Karol Urban (50%); Štefan Kobes (50%)
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
0,65 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 95 => body: 0,34 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 5327 € => body: 0,32 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
KANVOD SK, s.r.o.; IČO: 35859768
Ing. Karol Urban; Štefan Kobes
13,65 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie