Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Rozálka***
Rozálka 9, 902 01 Pezinok-Stará hora
47%
Problémové
Hodnotenie komisie
0 b. / 10
vôbec nepodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané najväčšie kauzy podnikateľov, ktoré sme na Slovensku zaznamenali
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
TATRA UNITED CORPORATION, a.s.; IČO: 31382711
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Ivan Lexa (33%); WILMART HOLDINGS LTD; JUDr. Viera Lexová
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,33 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 10 => body: 0,92 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 4719 € => body: 0,41 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
TATRA UNITED CORPORATION, a.s.; IČO: 31382711
Ing. Ivan Lexa
9,33 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie