Pridať do porovnania
Hotel
Red Deer Hotel***
27, Rohozná 639, 977 01 Brezno
48%
Problémové
Hodnotenie komisie
6 b. / 10
so strednými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
Arlequino s.r.o.; IČO: 47006099
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Marcel Kolenička (100%)
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
0,58 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 117 => body: 0,21 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 3115 € => body: 0,37 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Arlequino s.r.o.; IČO: 47 006 099
9,58 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie