Pridať do porovnania
Hotel
Apart Hotel Golden Apartments***
Bajzova 4; 040 01 Košice
93%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
MS Art Designe s.r.o.; IČO: 36833304
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Eduard Olekšák (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,61 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 166 => body: 0,23 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 2712 € => body: 0,38 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
MEDOP,s.r.o.; IČO: 36853119
18,61 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie