Pridať do porovnania
Hotel
Hotelík***
Vodárenská 6/646; 040 01 Košice
68%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
Hotelik s.r.o.; IČO: 50079395
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Mgr. Ivana Klímová; Andrej Klíma
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
0,67 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 86 => body: 0,3 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 2173 € => body: 0,36 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Vodárenská s.r.o.; IČO: 36791989
Ing. Peter Jakub , PhD., MBA.,LL.M., PhD.; Ing. Ján Staník
13,67 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie