Pridať do porovnania
Hotel
Boutique Hotel Chrysso****
Zvonárska 3; 040 01 Košice
57%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
2 b. / 10
neodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané obrovské kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Remon MM s.r.o.; IČO: 51483424
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Monika Rédvay Spišáková; Ing. Tomáš Rédvay
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,33 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 16 => body: 0,81 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 628 € => body: 0,52 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Euroinvest limited družstvo IČO: 040 01
Blažena Kleinová
11,33 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie