Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Zlaté Košice
Dominikánske námestie 23/585, 040 01 Košice
68%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
BI Trade s.r.o.; IČO: 51772019
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Imrich Šoltés (85%), Ing Slavomír Vasil (15%)
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
0,66 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 113 => body: 0,22 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 1161 € => body: 0,44 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Šoltés Imrich
13,66 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie