Pridať do porovnania
Hotel
Boutique Hotel 11****
Ďurková 11, Nitra, PSČ 949 01
68%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
HOTEL 11 s.r.o.; IČO: 50250205
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
JUDr. Michal Bolcha (100%)
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
0,63 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 126 => body: 0,24 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 3525 € => body: 0,39 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
HOTEL 11 s.r.o., IČO: 50250205
JUDr. Michal Bolcha
13,63 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie