Pridať do porovnania
Hotel
Boutique Hotel 11****
Ďurková 11, Nitra, PSČ 949 01
81%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
HOTEL 11 s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
JUDr. Michal Bolcha (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,1 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 14 => body: 6/10
priemerný nenulový dlh: 904 € => body: 5/10
výsledný bodový zisk: 1.1 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
HOTEL 11 s.r.o., IČO: 50250205
JUDr. Michal Bolcha
16,1 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie