Pridať do porovnania
Hotel
ABC Hotel
Novozámocká 220/622; 949 05 Nitra
95%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
ABC Hotel, s.r.o.; IČO: 31414958
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Radomír Durďák (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,91 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 72 => body: 0,51 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 4422 € => body: 0,4 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
SCHWEIZEROVÁ Zdenka; KOVÁČOVÁ Darina
18,91 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie