Pridať do porovnania
Hotel
AGROINŠTITÚT NITRA štátny podnik
Akademická č. 4, 949 01 Nitra
100%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Slovenská republika
Účtovná závierka
netýka sa zariadenia
Dlhy a nedoplatky
bodovanie vzniká výpočtom
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Slovenská republika
16 b. / 16
Spolu
Najhoršie
Najlepšie