Pridať do porovnania
Hotel + Kongres
AGROINŠTITÚT NITRA štátny podnik
Akademická č. 4, 949 01 Nitra
89%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií ; IČO: 34075381
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Slovenská republika
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
1,73 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 2 => body: 0,98 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 23 € => body: 0,75 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Slovenská republika
17,73 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie