Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Black Horse****
Baštová 25, 080 01 Prešov
73%
Dobré
Hodnotenie komisie
6 b. / 10
so strednými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Carpe diem, s.r.o. ; IČO: 36481815
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
JUDr. Pavel Hagyari (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,6 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 235 => body: 0,23 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 7346 € => body: 0,37 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Carpe diem,s.r.o.; IČO: 36481815 a Direct Investments, a.s.;, IČO: 36665142
JUDr. Pavel Hagyari
14,6 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie