Pridať do porovnania
Hotel
President Hotel Monfort****
Tatranská Javorina 27, 059 56 Tatranská Javorina
56%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
SCIORONTO, a.s.; IČO: 46446672
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Marek Lukáček; Mikhail Parshin; Olga Alekseeva
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
0,17 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 274 => body: 0,04 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 136889 € => body: 0,13 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
SCIORONTO, a.s.; IČO: 46446672
11,17 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie