Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Armales***
Duchnovičova 282/1, Stakčín 067 61
52%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
ARMALES, a.s.; IČO: 36475726
Konečný vlastník
0 b. / 3
nie, vôbec sme nezistili
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
0,34 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 336 => body: 0 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 13456 € => body: 0,33 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
YOPI Agency s.r.o.; 45589411
10,34 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie