Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Rogalo
Mengusovce 165, 059 36 Mengusovce
50%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
ROGALO, s.r.o.; IČO: 36461172
Konečný vlastník
0 b. / 3
nie, vôbec sme nezistili
Vladimír Prislupský
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
0,1 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 297 => body: 0,04 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 544220 € => body: 0,05 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
FreeMon, s.r.o.
Monika Kabinová
10,1 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie